Αρμοστήρες & Συρμάτωμα

Αρμοστήρες Ηλεκτρικοί & Χειρός – Σύρμα και βίδες, για το συρμάτωμα των πλαισίων των κυψελών.